Poetry, vvrquotes, Wisdom, Writings

Mai Samhay Hoon !

Yug ke yug badal jate hai phir insan kya chiz hAi

Advertisements